Lapkričio 13 diena, Antradienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Atestacija ir konkursai

Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis

Gegužės 3 d. 14 val. Konferencijų salėje (212 kab.) vyks Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis.
 
Posėdžio darbotvarkė:
 1. Dėl dėstytojų atestacijos ir konkurso komisijos darbo organizavimo tvarkos.
   
 2. Dėl dėstytojų atestacijos už kadenciją ir pareigoms.
  3.       Dėl dėstytojų atestacijos pareigoms.

      Visi atestuojamieji turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje.
 
Dėstytojai, kurie pagal pateiktus dokumentus tik iš dalies atitiks keliamus reikalavimus, gali būti pakviesti į posėdį nuo 14.30 val.
 
Vadovaujantis Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašu, Komisijos nutarimas gali būti priimtas ir nedalyvaujant atestuojamajam.
 
 

DĖMESIO!
 
 
DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠAS

(visas dokumentas )
 

I. Bendrosios nuostatos
II. Bendrieji atestavimo ir konkursų pareigoms eiti reikalavimai
III. Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisija
IV. Dėstytojų ar mokslo darbuotojų atestavimas už kadenciją
V. Dėstytojų ar mokslo darbuotojų atestavimas pareigoms
VI. Viešo konkurso pagrindinėms pareigoms eiti tvarka
VII. Baigiamosios nuostatos
 


DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

(visas dokumentas )

 

I. Bendrosios nuostatos
II. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai
III. Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, dirbančių fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse, pareigybių reikalavimai
IV. Reikalavimai per kadenciją dėstytojams, dirbantiems  fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse
V. Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių reikalavimai
VI. Reikalavimai per kadenciją dėstytojams, dirbantiems humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
VII. Galiojimas


ATESTACIJOS UŽ KADENCIJĄ IR PAREIGOMS
DOKUMENTAI IR/AR JŲ FORMOS
 
Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:
3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (F, B, T)
4. Atestavimo pareigoms kortelę:
Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:
2. Atestavimo pareigoms kortelę:
6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą


Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo

aprašas<priedas>


 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2