Lapkričio 13 diena, Antradienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.
Pasidalink

Stojantiesiems

  

2016 M. PRIĖMIMO REZULTATAI

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai Šiaulių valstybinėje kolegijoje (2016-08-30)

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016-10-30)

 

BENDRASIS PRIĖMIMAS

2017 m. bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas.

 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS
 

2017 m. tiesioginis priėmimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyksta nuo kovo 1 d. ir tęsis iki naujų studijų metų pradžios. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 

Studijų sutarčių pasirašymui reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos: galiojantis asmens dokumentas, išsilavinimo dokumentai, papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai, 1 nuotrauka. Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas. Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka.

 Priėmimo taisyklės stojantiems į Šiaulių valstybinę kolegiją – žemiau šiame puslapyje.

Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis ŠVK fakultetuose:

 

Sveikatos priežiūros fakultete – dėl priėmimo į biomedicinos mokslų srities studijų programas ir socialinio darbo studijų programą:
  M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
  El. p. dekanatas.spf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 41 66

 

Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių ir technologijos mokslų srities programas:
  ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
  Aušros al. 40, 208 kab.
  El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 50 95

 

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja:
  ŠVK centriniai rūmai
  Aušros al. 40, 211 kab.
  Tel. (8 41) 52 37 69
  Mob. tel. +370 615 97 114
  El. p. priemimas@svako.lt
  Portalo Kur stoti forumas

 

Nepraleiskite progos tapti ŠVK studentu! 

 

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Studentai gali užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą interneto svetainėje www.lsp.lt, o pagamintą pažymėjimą atsiimti pageidaujamame banko skyriuje. Informacija apie tarptautinį studento pažymėjimą (išduodamas tik nuolatinių studijų studentams) –  www.isic.lt


 

BENDRABUTIS

Informacija apie ŠVK bendrabučius


 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS

Pagal ŠMM ministro 2014-08-20 įsakymu Nr. V-743 patvirtintą „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašą“ stojantiesiems į koleginių studijų programas, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

 

 

PRIĖMIMAS STUDIJOMS TELŠIUOSE IR MAŽEIKIUOSE

Šiaulių valstybinė kolegija dalyvavo ŠMM sudarytoje darbo grupėje dėl Žemaitijos kolegijos studijų programų vykdymo tęstinumo. ŠVK sudaro galimybes ŽK studentams užbaigti pradėtas studijas, taip pat vykdo pirmakursių priėmimą studijoms Telšiuose ir Mažeikiuose.


 

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS

Stojantiems 2017 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus konkursinis balas – 1,6.

 

STUDIJŲ KAINA

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Studentų rotacijos būdu taip pat galima tikėtis pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei asmuo atitinka minimalius reikalavimus tokiai vietai užimti.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamą vietą pakanka turėti brandos atestatą, o konkursinis balas turėtų siekti ne mažiau kaip 1,6.

Studijų kaina bus nurodyta žemiau esančioje programų sąrašo lentelėje, kai ŠMM paskelbs normines studijų kainas 2017 metams.

 

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS

PARAMA IŠEIVIAMS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS


 

KLAUSYTOJO STUDIJOS

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties). Įskaityti klausytojo studijų rezultatai vėliau leidžia pretenduoti į įprastines studijas.
 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.
 


 
Priėmimo į ŠVK 2017 m. taisyklės
Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas
Konkursinio balo sandara stojantiems į ŠVK 2017 m.
Konkursinio balo sandara stojantiems į ŠVK 2018 m.
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2017 m. tvarkos aprašas (rengiamas)
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos aprašas
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos aprašas
2017 m. studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos
2018 m. studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos


ŠVK studijų programos, į kurias ketinama priimti
2017-2018 studijų metais

Valstybinis
kodas
Studijų programa Studijų forma* Metinė studijų kaina, Eur
NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL

1520

-
6531GX031 Burnos higiena NL
  Dietetika** NL
6531GX032 Kineziterapija NL,
NL (anglų k.)
6531GX033 Kosmetologija NL
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016 Informacijos valdymas (buv. Informacijos paslaugos) I 1140 855
6531JX017 Organizacijos komunikacija NL
6531JX018 Socialinis darbas NL, I
Socialinis darbas (Telšiuose) I
Socialinis darbas (Mažeikiuose) I
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL, I 1140 855
Buhalterinė apskaita (Mažeikiuose) I
6531LX080 Finansai (Telšiuose) I
  Gamybos ir logistikos vadyba** NL
6531LX081 Įmonių ir įstaigų administravimas NL
Įmonių ir įstaigų administravimas (Mažeikiuose) I
6531LX082 Tarptautinis verslas NL (anglų k.),
I
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai (Telšiuose) I
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021 Informacinių sistemų technologija NL, I 1520 1140
Informacinių sistemų technologija (Telšiuose) I
6531BX022 Multimedijos technologijos NL
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6531EX047 Aplinkos apsauga NL 1520 1140
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija NL, I
Automatikos ir elektros inžinerija (Mažeikiuose) I
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas NL, I
6533EX003 Autotransporto elektronika NL
6531EX050 Statyba NL, I
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL, I

* NL - nuolatinės studijos (užsiėmimai vyksta nuolat Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai darbo dienomis. Praktikos atliekamos pagal atskirą grafiką). Studijų trukmė 3 m., išsk. Bendrosios praktikos slaugą - trukmė 3,5 m.
   I - ištęstinės studijos (užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių sesijomis ir paskirtais šeštadieniais Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai. Praktikos atliekamos pagal atskirą grafiką). Studijų trukmė 4 m.
** Priėmimas į šią naują studijų programą bus vykdomas, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

 


Kodėl verta studijuoti ŠVK? Priėmimo rezultatų apžvalga Studijų kokybė DUK

Naudingos nuorodos
www.lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui  organizuoti
www.smm.ltLietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.ltAIKOS - atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
www.skvc.ltStudijų kokybės vertinimo centras

 
 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2